Programează-te online

Pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate/ înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei pe actul de identitate.

REGULAMENT PROGRAMARI ON-LINE
Pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate/ înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei pe actul de identitate.
Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.
Pentru anulare - accesati: ANULARE PROGRAMARE
Programarea este gratuită şi netransmisibilă, iar înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deţine toate actele necesare depunerii cererii pentru obţinerea actului de identitate.
Este obligatoriu ca solicitantul să se asigure că îndeplinește condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 97/2005 și H.G. nr. 295/2021 și că deţine toate actele necesare prevăzute de legislația în materie.
Actele se prezintă în original.
Durata unui interval de depunere a cererii este de 10 minute pentru fiecare persoană, un interval fiind alocat unei singure persoane şi nu unei familii.
Depunerea cererii se face numai la data şi ora stabilită, conform programării. Neprezentarea la data şi ora programată, neconformitatea datelor înscrise în rubricile din formularul de programare cu datele care rezultă din actele prezentate şi/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea programării.
După realizarea programării va fi verificată căsuța de e-mail. La adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare se va trimite de sistem o confirmare cu data și ora programării, un număr unic de identificare a programării, si actele necesare conform motivului selectat de dumneavoastră (trebuie verificat şi folderul Spam).
Cererile pentru eliberarea actului de identitate se depun personal sau pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din străinătate. Înainte de depunerea cererii se vor achita taxele necesare pentru eliberarea actelor de identitate  - se achită la orice agenţie SPIT (Serviciul Public de Impozite şi Taxe) Constanţa, la Centrul de Informare Cetăţeni, la casieriile Primăriei Municipiului Constanţa sau la orice oficiu poştal din municipiul Constanţa, numerar, cu cardul sau prin serviciul e-Tax.
O persoană (solicitant)-identificată prin codul numeric personal (CNP) are dreptul la o singură programare activă, o altă programare fiind disponibilă după expirarea celei anterioare.
Solicitantul completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare, astfel: datele personale ale solicitantului (numele de familie şi prenumele, Cod Numeric Personal-CNP) se completează întocmai cum rezultă din actul de identitate/stare civilă, fără prescurtări sau iniţiale, o adresă de e-mail și număr de telefon valide. În cazul eliberării primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani formularul se completează cu numele de familie şi prenumele minorului.

În momentul prezentării la locație trebuie să aveți asupra dumneavoastră, în vederea depunerii, toată documentația necesară, completată corect, în funcție de tipul solicitării.

SOBIS Solutions SRLePortal - Portal Servicii Electronice

©Primăria Municipiului Constanța
Platformă este dezvoltată de SOBIS Solutions S.R.L

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 www.poca.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.